CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hög- och lågtemperaturlagring i mark - tekniska aspekter

Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-11-02.
CPL Pubid: 128504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur