CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Heat Pump Systems with Low-Temperature Seasonal Heat Storage in Clay

Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986. ISBN: 91-7032-266-x.- 226 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2010-11-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 128502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 588