CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-Stage Industrial Heat Pumps - A Design Study

Michéle Brun (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. - 144 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-11-02.
CPL Pubid: 128501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur