CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and performance analysis of a permanent-magnet assisted synchronous reluctance machine for an integrated charger application

Kashif Khan ; Saeid Haghbin (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Mats Leksell ; Oskar Wallmark
XIX IEEE International Conference on Electrical Machines (ICEM), Rome, Italy, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-02. Senast ändrad 2016-09-26.
CPL Pubid: 128500

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur