CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Readout methods and devices for Josephson-junction-based solid-state qubits

Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Lars Tornberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Journal of Physics: Condensed Matter (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Superconducting qubits - measurement, entanglement, and noise