CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient readout of flux qubits at flux degeneracy

Andreas Käck (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Frank K. Wilhelm
Proceedings of QUPON (Quantum Physics of Nature), Vienna, 22-26 May 2005 (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 12848