CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surfaces generated by abrasive finishing processes as self-affine fractals

Tom Thomas ; Bengt-Göran Rosén (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
International Journal of Surface Science & Engineering (1749-785X). Vol. 3 (2009), 4, p. 275-285.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-02. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 128466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur