CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical manipulation of plasmonic nanoparticles using laser tweezers

Lianming Tong (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Vladimir D. Miljkovic (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (0277-786X). Vol. 7762 (2010),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Manipulation, Nanoparticles, Nanoplasmonics, Optical force, Optical tweezersDenna post skapades 2010-11-02. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 128461

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur