CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of quantum capacitance in the cooper-pair transistor

Tim Duty (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Kevin Bladh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; David Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Christopher Wilson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review Letters Vol. 95 (2005), 20, p. 206807.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: quantum capacitance, Cooper-pair box, Cooper pair transistorDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12845