CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-linear conductance in molecular devices: molecular length dependence

Zeljko Crljen ; Anton Grigoriev ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Kurt Stokbro
Physical Review B Vol. 71 (2005), p. 165316.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Molekylfysik

Chalmers infrastruktur