CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement issues in high Reynolds number flows

T. Gunnar Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Rolf Karlsson (Extern ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
invited paper AIAA-2002-1108, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 14-17 January, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur