CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The throughput and sensitivity of the JWST mid-infrared instrument

A.C.H. Glasse ; E Bauwens ; J Bouwman ; Ö Detre ; S Fischer ; M García-Marín ; Kay Justtanont (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; A Labiano ; T Nakos ; M Ressler ; G Rieke ; S Scheithauer ; M Wells ; G.S. Wright
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (0277-786X). Vol. 7731 (2010),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Astronomy, Infrared, JWST, MIRI, Sensitivity, Space instrumentationDenna post skapades 2010-11-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 128427

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur