CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Upstream condition effects on rough favorable pressure gradient turbulent boundary layers

Raúl Cal ; Brian Brzek ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Luciano Castillo
Paper AIAA-2006-327, 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 9-12 January 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur