CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trellis Code Multiple Access (TCMA) - Detectors and Capacity Considerations

Fredrik Brännström (Institutionen för datorteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 99 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Trellis code multiple access, TCMA, trellis coded modulation, TCM, constellation-constrained capacity, APP algorithm, iterative detection, interference cancellation



Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 12841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (1985-2001)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2000-12-15
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report - Chalmers University of Technology, Department of Computer Engineering, Göteborg 357L