CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On discovering relevant scales in surface roughness measurement - an evaluation of a band-pass method

Johan Berglund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; C Agunwamba ; B Powers ; C A Brown ; Bengt-Göran Rosén (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Scanning (1932-8745). Vol. 32 (2010), 4, p. 244-249.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-01. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 128399

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Characterisation of Functional Pressing Die Surfaces