CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 340 GHz CW non-linear imaging system

Robin Dahlbäck (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tonny Rubaek (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Infrared Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A CW sub-millimetre wave imaging system is presented. The system operates around 340GHz with a 6.5% relative bandwidth and uses a non-linear imaging algorithm.Denna post skapades 2010-11-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 128393

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur