CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftföroreningar

Miljö från A till Ö

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Svenska Folkets Miljölexikon p. 156-159. (1992)
[Kapitel]

Nyckelord: luft, föroreningar, utsläpp, närmiljö, miljömål


För innehållet i Svenska Folkets Miljölexikon stod mer än 60 ledande svenska miljöforskare och miljöexperter. Verket har därför stort miljöhistoriskt värde som tidsdokument.Denna post skapades 2010-10-31. Senast ändrad 2010-11-01.
CPL Pubid: 128371

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur