CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoelectric, nonlinear optical and photorefractive properties of polymer/carbon nanotube composites

A. V. Vannikov ; A. D. Grishina ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Carbon (0008-6223). Vol. 49 (2011), 1, p. 311-319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-29. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 128317

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur