CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of an overview display for rapid perception of plant status

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings of the International Conference on Control Room Design p. 199-206. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-28. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 128316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur