CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reentrance Effect in Macroscopic Quantum Tunneling and Nonadiabatic Josephson Dynamics in d-Wave Junctions

Jens Michelsen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 105 (2010), 12, p. 127001.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We develop a theoretical description of nonadiabatic Josephson dynamics in superconducting junctions containing low energy quasiparticles. Within this approach we investigate the effects of midgap states in junctions of unconventional d-wave superconductors. We identify a reentrance effect in the transition between thermal activation and macroscopic quantum tunneling, and connect this phenomenon to the experimental observations in Phys. Rev. Lett. 94, 087003 (2005). It is also shown that nonlinear Josephson dynamics can be defined by resonant interaction with midgap states reminiscent of nonlinear optical phenomena in media of two-level atoms.

Nyckelord: unconventional superconductors, bound-states, symmetry, bitsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-27. Senast ändrad 2010-12-28.
CPL Pubid: 128240

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)