CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of 5th International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR) 2010

Juergen Giesl ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
(2010)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2010-10-27.
CPL Pubid: 128203

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur