CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Triangular Newton Equations with Maximal Number of Integrals of Motion

Fredrik Persson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Stefan Rauch-Wojciechowski
Journal of Nonlinear Mathematical Physics Vol. 12 (2005), 2, p. 253-267.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12820

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Matematisk fysik

Chalmers infrastruktur