CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organisationer och organisering

Ulla Eriksson-Zetterquist ; Thomas Kalling ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
: External organization, 2005. ISBN: 91-47-07483-3.
[Bok]

Nyckelord: projektledning, organisationer, organiseringDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2012-12-14.
CPL Pubid: 12819

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management (2001-2010)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur