CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of Future Epidemiological Studies on Possible Health Effects of Mobile Phone Base Stations

Georg Neubauer ; Martin Röösli ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt) ; Leeka Kheifets ; Niels Kuster ; Joachim Schüz ; Joe Wiart
26th Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, Washington D. C., USA, 20-24 Jun 2004 Vol. 26 (2004), p. pp 16-17.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Epidemiology, Exposure, Base stationDenna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 12818

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt (1900-2004)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur