CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanotube Device

R. Kaunisto ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Eleanor E.B. Campbell (Institutionen för teknisk fysik) ; Andreas Isacsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Sang-Wook Lee ; Anders Eriksson
(2010)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-27. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 128178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur