CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing organization creativity: Critique and practices

Managing organization creativity: Critique and practices

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Mats Sundgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
: External organization, 2005. ISBN: 1-4039-4768-6.
[Bok]

Nyckelord: project management, organizationDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur