CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy and water: risks and opportunities

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Biofuels, Bioproducts and Biorefining (1932-104X). Vol. 4 (2010), 5, p. 473-474.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-10-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 128162

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur