CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The symmetrical relation between the written text and the visual text, seen as an example of endless semiosis

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Audiovisual Thinking Vol. 1 (2010), 1,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-10-26.
CPL Pubid: 128161

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Filosofi
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur