CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Science Investigation using a virtual lab

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Göran Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam
Engineering Education in Sustainable Development (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-26.
CPL Pubid: 128157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur