CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imaging the Sanctuary of Hercules Victor

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; jonathan westin
Archeomatica (2037-2485). Vol. 2010 (2010), 2,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-10-26. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 128156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Bildanalys
Övrig informationsteknik
Arkeologi
Filmvetenskap

Chalmers infrastruktur