CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Being native – distance, closeness and doing auto/self-ethnography

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
ArtMonitor (1653-9958). Vol. 2010 (2010), 8,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-10-26. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 128155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Medie- och kommunikationsvetenskap
Vetenskapsteori
Filmvetenskap

Chalmers infrastruktur