CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of a synthetic dehydrogenation polymer of coniferyl alcohol with milled wood lignin from spruce, using 1H NMR spectroscopy

Gösta Brunow ; Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Paperi ja Puu Vol. 62 (1980), 11, p. 669-670, 672.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin dehydrogenation coniferyl alcohol polymer


The conclusions regarding phenolic groups are not well-founded since they do not include the signals from the phenolic groups in biphenyls (delta ca 2.10).Denna post skapades 2010-10-26. Senast ändrad 2011-01-11.
CPL Pubid: 128153

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur