CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Negotiated and authentic assessment with focus on creative processes – case studies from courses in digital media

Thommy Eriksson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Josef Wideström (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Shifting perspectives in engineering education (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-10-26.
CPL Pubid: 128151

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Pedagogik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur