CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of lignins from soda and soda/anthraquinone cooking of spruce wood

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi) ; Kenneth Tingsvik (Institutionen för teknisk kemi)
Paperi ja Puu Vol. 63 (1981), 11, p. 709-712, 734.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin soda cooking anthraquinone spruce woodDenna post skapades 2010-10-26. Senast ändrad 2011-02-01.
CPL Pubid: 128128

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur