CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Off-line and On-line Dielectric Response Measurements for Diagnostics of Paper-oil Insulation

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Nilanga Abeywickrama (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the 2010 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Sep 6-11,2010, Tokyo, Japan Vol. 1 (2010), p. 25-28.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Dielectric response, off-line measurements, on-line measurements, paper-oil insulationDenna post skapades 2010-10-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 128030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur