CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A gendered carnival? Project work at Volvo cars

A gendered carnival? Project work at Volvo cars

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Maria Backman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Women in Management Review Vol. 20 (2005), 2, p. 96-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: project management, genderDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur