CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Action research as experimentation

Action research as experimentation

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Mats Sundgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Systemic Practice and Action Research Vol. 18 (2005), 1, p. 53-65.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: project managementDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur