CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water-based Latex Dispersions. 4: Exchange dynamics and residence times of nonylphenol ethoxylate in a concentrated latex dispersion.

Jan-Erik Löfroth (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
J Colloid Interface Sci 291, 7064 (2005) (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur