CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideology and the subjectification of the entrepreneurial self

Ideology and the subjectification of the entrepreneurial self

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
The International Journal of Management Concepts and Philosophy Vol. 1 (2005), 2, p. 168-173.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: project management, entrepreneurshipDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur