CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase locking and carrier extraction schemes for phase sensitive amplification

S Sygletos ; R Weerasuriya ; S.K. Ibrahim ; F Gunning ; R Phelan ; J O'Gorman ; J O'Carrol ; B Kelly ; A Bogris ; D Syvridis ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; F Parmigiani ; D.J. Richardson ; A.D. Ellis
2010 12th International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-10-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 127904

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur