CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The gendered machine: Concept car development at Volvo Car Corporation

The gendered machine: Concept car development at Volvo Car Corporation

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Maria Backman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Gender, Work and Organization Vol. 12 (2005), 6, p. 551-571.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: project managementDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur