CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study on the Feasibility of Epidemiological Studies on Health Effects of Mobile Telephone Base Stations - Final report

Georg Neubauer ; Martin Röösli ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Leeka Kheifets ; Niels Kuster ; Ignacio Ruiz ; Joachim Schüz ; Richard Überbacher ; Joe Wiart
: External organization, 2005. - 139 pages s.
[Rapport]

Nyckelord: Epidemiology, exposure, base stationDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-07-05.
CPL Pubid: 12788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur