CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Science-based innovation: The blind spot of knowledge management theory

Science-based innovation: The blind spot of knowledge management theory

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Knowledge Management Research & Practice 3, p. 197-205. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: knowledge managementDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2009-03-13.
CPL Pubid: 12787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur