CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Idea generation in NPD through business environment scanning: The case of XCar

Idea generation in NPD through business environment scanning: The case of XCar

Kamilla Kohn (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Marketing Intelligence and Planning Vol. 23 (2005), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: project managementDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 12786

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur