CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymer carbon nanocomposites

Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
A Nano Connect Scandinavia Event-Nanocomposites Update, November 11, Lund (Sweden), 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-20. Senast ändrad 2011-01-12.
CPL Pubid: 127845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur