CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A two paths mode-locked fiber laser

Ionut Romeo Schiopu ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carmen Schiopu
Proc. SPIE, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IV Vol. 7297 (2009), 1, p. 72971V.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-10-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 127844

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur