CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Melt spinning of potentially electroactive textile fibres and the influence of melt spinning parameters on molecular structure development

Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; Extern) ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; Extern) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Materials Science Initiative Seminar: Materials for tomorrow, Chalmers University of Technology, Göteborg, October 13-15, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 127840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur