CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars

Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars

Maria Backman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sten Setterberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
R&D Management (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: project managementDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Filtrerad Effektivitet