CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållbar produktion kan skapas genom ökad utnyttjandegrad

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Carin Andersson ; Abid Muhammad (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Verkstäderna 10, (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 127822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur