CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating contrast gloss of textured polymeric surfaces

Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ulf Kleist ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Engineering and Science (0032-3888). Vol. 50 (2010), 11, p. 2114-2121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymers, gloss, surface properties, surface texture, injection mouldingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-10-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 127808

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Appearance of Textured and Pigmented Polymeric Surfaces